Hoe ontwikkel je beleid van onderop?

Het elan van mensen ondersteunen

Een organisatie die vanuit religieuze motivatie opbouwwerk in een grote stad uitvoert, wilde haar beleid ontwikkelen van onderop. In de contacten met buurtbewoners merken de professionals namelijk de behoeften en de vitaliteit als eerste op. Hoe vertaal je die rijkdom aan inzichten in je beleid en publiciteit?

Doel:

De organisatie gaat de kennis die buurtwerkers verwerven in hun omgang met buurtbewoners directer vertalen in beleid en publiciteit.

Aanpak:

De gekozen aanpak was uitgebouwd vanuit persoonlijke waarneming van de stadswijk, casuïstiek vanuit het werk en begeleide reflectie. De directie, managers, communicatiemedewerker en de opbouwwerkers hebben een exposuretraining gevolgd. Dat houdt een geoefende manier in van rondlopen, kijken, aanvoelen wat daar in de stadswijk het leven bepaalt.

Resultaten:

De deelnemers vertaalden de praktijkkennis uit de organisatie naar het beleidsniveau. Daarmee werd de hoop en de kracht van bewoners meer zichtbaar. Vaak komen in het beleid alleen de problemen van de bewoners in beeld. De medewerkers beseften dat ze met hun netwerk in de wijk een unieke bijdrage kunnen bieden aan wijkbewoners. Dat maakt hun beleid uniek in de stad.

Uitvoering:

Degene die daar enkele jaren netwerk had opgebouwd nam het scherpst het elan in de wijk waar. Uit de houding van de mensen spreekt de hoop: ‘Het kan alleen maar beter worden’. Zij bouwen een leven op, voor zichzelf en hun kinderen.