Skip to main content

Over ons

Wie zijn wij?

Veel professionals en vrijwilligers ondersteunen mensen in omstandigheden waar humaniteit onder druk staat. Wij helpen hun werk te verdiepen door hen te trainen in ervarend leren. In de werkvelden samenlevingsopbouw, buurtwerk, zorg en hoger onderwijs hebben we zelf expertise opgebouwd. Dus kennen we de praktijk van onze klanten. We werken graag daar waar gelovige en levenbeschouwelijke tradities van belang zijn voor de werkplek. Zodat mensen met hun leven en werk leren om antwoord geven op het leven zelf.

Kor Schippers

Kor Schippers was theoloog en onderzoeker in buurten waar humaniteit onder druk staat. Daarmee baande hij een weg vanuit de institutionele wereld van de universiteit naar ‘vergeten mensen op vergeten plekken’. Zo zijn de exposuretraining en presentiebenadering ontwikkeld. Als eerbetoon aan zijn werk heeft het trainingcentrum na zijn overlijden zijn naam aangenomen.

Ons team

Supervisor en Contextueel Therapeut

Fokje Wierdsma

Ik begeleid buurtbewoners en beroepskrachten bij interculturele gemeenschapsopbouw. Daarnaast ben ik supervisor en contextueel therapeut bij trainingscentrum Kor Schippers.

Ik begeleid buurtbewoners en beroepskrachten bij interculturele gemeenschapsopbouw. Daarnaast ben ik supervisor en contextueel therapeut bij trainingscentrum Kor Schippers. Ruim 30 jaar werk ik als predikant voor het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam-Zuid in de wijk Bloemhof. Ik heb daar geleerd om bewoners zo te ondersteunen dat zij tot spreken komen over wat zij waardevol vinden in het leven. Wederkerig leren, benieuwd zijn naar wat de ander raakt, kwetsbaar, elkaar inspireren om concreet samen te werken aan een rechtvaardige en duurzame samenleving, zijn kernwoorden. Ze vormen de grondtoon in supervisie en groepsbegeleiding.
Trainer en supervisor

Titus Schlatmann

Ik begeleid buurthuizen, kerkelijke gemeenschappen en wijkbewoners bij gemeenschapsvorming. Daarnaast ben ik buurtpastor in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Over het onderwerp gemeenschap en empowerment schreef ik samen met Rob van Waarde het boek Zo wordt het spel gespeeld.

In mijn begeleidingswerk put ik volop uit mijn ervaring als buurtpastor; ik ben nu ruim 30 jaar werkzaam in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Rivierenwijk. Het leven en overleven van bewoners staat telkens centraal. Hoe kunnen we daar aan present zijn en zinvol bijdragen? Ik heb de waarde en noodzaak ontdekt van goede reflectie op mijn praktijkervaringen en die van ons allemaal. Bijzondere aandacht gaat van mij uit naar onderwerpen als eigenaarschap, gemeenschapsvorming en begeleiding van groepen. Hierover schreef ik in 2012 samen met Rob van Waarde het boekje ‘Zo wordt het spel gespeeld’.
Supervisor (LVSC geregistreerd)

Dineke Hoff-Smalbrugge

Sinds 2019 werk ik als geestelijk verzorger binnen de ouderenzorg in Rotterdam. Daarnaast ben ik als supervisor/trainer werkzaam bij het trainingscentrum Kor Schippers.

Mijn ervaringen, opgedaan in wijkzorg, buurtpastoraat, maatschappelijke dienstverlening en momenteel in de verpleeghuiszorg neem ik mee in mijn werk als begeleider. Deze ervaringen en werken vanuit de presentie helpen mij om nieuwsgierig en ontvankelijk te worden en te blijven voor de mensen met wie ik werk. Reflectie is daarbij van groot belang en daar draag ik graag aan bij vanuit het werk als supervisor en trainer.
Trainer en supervisor

Rob van Waarde

Het hoger onderwijs stelt veel vragen en eisen aan jongeren. Het gaat erom de ruimte te scheppen waarin mensen ook antwoord geven. Daar draag ik graag aan bij.

Ik ben studentenpastor bij de Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam;
Van 2002 tot 2010 werkte ik als buurtpastor bij het Kerk en buurtwerk in de Rotterdamse wijk Lombardijen. Daarna startte ik als studentenpastor en schreef daarnaast het proefschrift ‘Oog in oog’, over de theologie en spiritualiteit van de exposurebenadering (2017). Met Titus Schlatmann schreef ik ‘Zo wordt het spel gespeeld - Over empowerment en community’. Dat was de opbrengst van een leerproces met een trainingsgroep begeleid door Herman IJzerman. Mijn oorspronkelijke opleiding was de studie scheikunde.

Onze werkwijze

Wat bieden wij?

  • Training aan vrijwilligers en bewoners in buurten en inloophuizen
  • Intervisie en supervisie van professionals
  • Teambegeleiding
  • Groeiprocessen van gemeenschappen in kerken en buurtcentra in hun inzet voor de wijk – vaak leidend tot wezenlijke verandering (transitie) in de organisatie
  • Groeiprocessen van organisaties naar organische samenwerking met hun doelgroep – het perspectief van de doelgroep worden het ankerpunt van het beleid

Hoe doen we dat?

  • We bieden altijd begeleiding op maat
  • Gezamenlijk leren van de eigen ervaring staat voorop
  • Het contact met vergeten mensen op vergeten plekken is het ankerpunt
  • Dit komt samen in de exposuretraining en de presentiebenadering

Waarom doen wij dat?

Wij dragen bij aan empowerment van mensen wier leefomstandigheden onder druk staan.

We streven naar professionals die de speelruimte in hun werk weten te vinden en vergroten.

Naar professionals die inspiratiebronnen in hun werk te vinden.

Zodat ze weerbaar zijn om mensen in moeilijke leefomstandigheden te ondersteunen.