Het Exposureweekend is een traject voor de persoonlijke vorming van studenten als toekomstig professional.

Doel:

De deelnemers leren om open te staan voor de stad en de mensen die zij daar treffen. Dat levert hen inzichten op over henzelf en over de stad. Vervolgens leren ze dat toepassen in hun opleiding of werk.

Aanpak:

Tijdens een weekend in een van de grote steden ervaren de studenten hoe zij omgaan met een omgeving en mensen die van henzelf verschillen. Door de vergelijking met medestudenten leren ze hoe hun biografie kleurt hoe ze waarnemen en denken. En ze ontdekken wat de ander hen kan leren over wat waardevol is als toekomstig professional. Ze maken zich deze manier van leren eigen om die toe te passen tijdens hun loopbaan.

Resultaten:

Studenten ontwikkelen veerkracht en persoonlijke integriteit. Ze ontwikkelen openheid voor hun toekomstige ‘doelgroep’ als gelijkwaardige ander.

Uitvoering:

Opleiding Theologie en levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim en
diverse opdrachtgevers (op aanvraag).

Startdatum:

Jaarlijks