TCKS helpt thuiszorgmedewerkers hun kwaliteit van werken te verdiepen. Omdat zij na bezuinigingsrondes geen regulier werkoverleg kennen, brengen we hen bij elkaar op een mini-conferentie. Door hun inspiratiebronnen te benoemen groeit de veerkracht om buurtbewoners te verzorgen.

Doel:

Reflecteren op de werkwijze in de utrechtse thuiszorg, belicht vanuit het perspectief van enkele thuiszorgwerkers en hun cliënten.

Aanpak:

Cliënten en werkers komen aan het woord, we gaan uit van hun concrete ervaringen. De bespreking in kleine groepjes brengt ons op de laag waar de deelnemers geraakt worden door de waarde van het werk en waar die in het gedrang komt.

Resultaten:

Deze miniconferentie laat ons de waarde zien van het werk van de thuiszorg en waar werkers en hun arbeidsvreugde onder druk komen te staan.  De werkers ontdekken hun behoefte aan geregeld werkoverleg. De werkgevers in de thuiszorg laten dit liggen.

Uitvoering:

Om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen kwam er een uitnodiging aan de thuiszorgwerkers om voor werkoverleg op regelmatige basis bijeen te komen. Het werkoverleg is gestart en wordt begeleid door het trainingscentrum.