Supervisie is een vorm van begeleid ervarend leren. Je gaat jezelf onderzoeken in relatie tot je werk. Vanuit de relatie/betrekking met de ander kijk je wat er speelt, wie jij bent in relatie tot de ander en hoe dit jouw werk beïnvloedt, bevestigt, bepaalt.

Doel:

Met supervisie ontwikkel je het vermogen om als professional te leren van je ervaringen. Je leert het vak steeds meer op jouw persoonlijke manier invullen, en je kunt dat verantwoorden aan collega’s.

Aanpak:

Bij individuele supervisie sta jij en jouw leervraag/leerthema centraal. Je onderzoekt je werk en reflecteert hierop tijdens de supervisie en ook tussen de supervisiebijeenkomsten. Een inbreng en een reflectieverslag en dat wat er in het moment van de supervisie gebeurt; dat zijn de ingredienten van supervisie.

Groepssupervisie heeft het extra van de verschillende spiegels van de andere deelnemers aan de supervisie. 

Resultaten:

Je ontwikkelt je tot een meer zelfbewuste professional die persoonlijke inspiratiebronnen weet te benutten. Je leert meer ontvankelijk te zijn voor de mensen met wie je werkt. Afhankelijk van jouw leerdoelen richt je je op verschillende resultaten.

Uitvoering:

Een supervisietraject begint met een kennismaking, waarbij je verkent of de supervisor bij je past. Je stelt globale doelen en maakt afspraken over het aantal bijeenkomsten. Tussentijds zijn er natuurlijk momenten om de samenwerking en vorderingen te evalueren.