“Wij zijn degenen waarop wij hebben gewacht”

Studiedag 3 maart 2023 10.00-16.00 uur

Trainingscentrum Kor Schippers en Erasmus Verbindt

Samen nodigen we je uit voor deze bijzondere studiedag om samen te ontdekken welke bronnen van geloof ons inspireren tot verzet in de strijd voor een rechtvaardige en duurzame samenleving in onze tijd.

Programma

10.00-12.30 uur

Herman IJzerman – dagvoorzitter -licht het doel van de studiedag toe.

Henk Oosterling legt uit waarom hij zijn boek “Verzet in ecopanische tijden” heeft geschreven en licht zijn visie toe op o.a. Eco-emancipatie en welke bronnen hem inspireren tot verzet.

Herman Meijer legt uit waarom hij de theologie van Rochus Zuurmond: “Blijf bij je Bevrijder” inspirerend vindt als het om verzet gaat.

Fokje Wierdsma vertelt hoe zij met vrouwen in Bloemhof leert om in de weerbarstige praktijk van het samenleven bronnen van geloof te ontdekken die inspireren in de strijd voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

12.30-13.30 uur Lunch

13.30-15.30 uur

Plenair, Panel, Evaluatie en Afronding Marc de Kesel vat samen wat hij als opbrengst heeft gehoord in de toespraken en in de groepen tegen de achtergrond van zijn vakgebied Theologie, mystiek & moderniteit.

De sprekers:

Henk Oosterling doceerde tot 2018 filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook ontwierp en implementeerde hij ecosociale lesprogramma’s in het basis- en beroepsonderwijs.

Herman Meijer is opgeleid als architect en was van 1994-2002 wethouder in Rotterdam, van o.a. stadsvernieuwing, beleid grotesteden- en migrantenbeleid.

Fokje Wierdsma werkt als theoloog ruim 25 jaar in Bloemhof in Rotterdam-Zuid voor Pastoraat Oude Wijken met bewoners volgens de presentiebenadering, in het bijzonder met vrouwen.

Marc de Kesel is bijzonder hoogleraar ‘Theologie, mystiek & moderniteit’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarbij doet hij onderzoek in religie- en mystiektheorie, lacaniaanse theorie en kunst-& cultuurkritiek en holocaustreceptie.

Waar: Welkomcentrum De Put, Putseplein 28, Rotterdam
Kosten: 10 euro inclusief consumpties en lunch
Aanmelden verplicht: fwierdsma@gmail.com

Zie svp de uitnodiging