Skip to main content

Gemeenschap en empowerment. Drie jaar lang deden zes buurtpastores onderzoek naar deze thema’s. Dit boek beschrijft de inzichten die dat opleverde. Het is hier als download beschikbaar.

Gemeenschap en empowerment. Drie jaar lang deden zes buurtpastores onderzoek naar deze thema’s. Dit boek beschrijft de inzichten die dat opleverde. Het is hier als download beschikbaar. Hoe geven wij gestalte aan de samenlevingsopbouw anno nu? Hoe kunnen er betekenisvolle plekken groeien in de stadswijk, die ook gestigmatiseerde mensen insluiten? Kunnen beroepskrachten, vrijwilligers en bezoekers van een wijkcentrum werkelijk ruimte bieden aan elkaar? Komt ieder dan steviger in het leven te staan? Hoe wordt ‘dit spel gespeeld’? Dit boek is een weerslag van een praktijkonderzoek, uitgevoerd door zes pastorale beroepskrachten, werkend met mensen die achterstand en uitsluiting kennen. Zij brengen concrete praktijkverhalen bijeen en doordenken deze methodisch. De ervaringen zijn te lezen als succesverhalen, maar vaak ook als breekmomenten. Lang niet alles lukt. Processen van empowerment en gemeenschapsvorming verlopen niet in een rechte lijn. Beroepskrachten en vrijwilligers proberen zich kwetsbaar op te stellen en zijn zelf ook in het geding. De confrontatie met de ander is vaak schokkend, maar draagt ook verrassingen aan. Door dat toe te laten ontstaat er wederkerigheid met de deelnemers. Dan komt het proces van de groep en het individu verder. Er groeit gemeenschap en er ontstaat empowerment. De beroepskrachten beleven dit als een inspirerende ervaring. ‘Zo wordt het spel gespeeld!’ zegt een van de bezoekers. De onderzoeksgroep verzamelde de opbrengst van haar praktijkonderzoek voor zichzelf, maar ook voor vakgenoten, bestuurders, beleidsmakers, vrijwilligers, deelnemers en andere geïnteresseerden. Deze reflectie biedt nieuwe aanknopingspunten voor de breedte van het welzijnswerk, gelovig en seculier.