Skip to main content

Een ‘Messiaans moment’ in de oude stadswijk

By juli 4th, 2023Blog3 min read

Aandachtig aanwezig leren zijn op straat ontsluit een andere werkelijkheid. Herman IJzerman over de betekenis van exposure.

Het hele artikel van Herman IJzerman is hier te downloaden. Uit: GTT 2002/2 blz. 75- 87

Een ‘Messiaans moment’ in de oude stadswijk

De buurvrouw op de Nieuwe Binnenweg In het gelige licht dat de zon in het najaar ons schenkt, loop ik over de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Opeens zie ik haar zitten. De buurvrouw, die boven het wijkpastoraat woont. Ze zit op de stoep recht onder de nachtkluis van de ABN-AMRO-bank. Blijkbaar zijn haar tassen te zwaar voor haar. Ze rust even uit, zo te zien. Of wacht zij op iemand? De buurvrouw is afkomstig uit Cabo Verde, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. Ze woont met haar gezin boven het wijkpastoraat in de Volmarijnstraat. Ze spreekt gebrekkig Nederlands en het lukt bijna niet om een praatje met haar te maken. Het verbaast mij dat ik haar hier zo zie zitten, zo vlakbij huis op een stoep in de straat. Het beeld van de buurvrouw blijft in mijn gedachten. Ik zet het beeld stil en dwing mezelf tot nadenken: ze zit recht onder de nachtkluis van de bank. Naast de kluis zijn er nu de zaak van een pizzabakker en een winkel voor fietsen. Het is de vraag of deze winkels er over een paar maanden nog zullen zijn. Er verandert iedere dag wel iets in dit stukje van de Nieuwe Binnenweg. Dit gedeelte van de Nieuwe Binnenweg wordt in het dagblad Trouw als volgt omschreven: ‘…het tweede gedeelte, dat van de ‘s-Gravendijkwal tot aan Delfshaven, waar de chaos overheerst en waar een flink aantal ‘schimmige’ winkeltjes en bedrijfjes is gevestigd. “Dat gedeelte mijd ik als de neten”, hoor je vaak. Een wandeling over de Nieuwe Binnenweg naar Delfshaven vanaf het centrum, is dan ook het best te vergelijken met een oplopende thermometer. Hoe verder je van het centrum verwijderd raakt, hoe verhitter de ondernemers zijn over de overlast van junks, de criminaliteit en de verwaarlozing van de omgeving. Tijdens het stilzetten van het beeld van de buurvrouw op de stoep wordt het contrast zichtbaar tussen haar en de bankautomaat recht boven haar, en tussen de winkels en de mensen om haar heen. Volgens de krant bevindt zij zich in het slechtste stuk van de lange winkelstraat. Zij leeft met haar gezin in een gedeelte van de stad dat anderen het liefst mijden. Zij moet de straat delen met junks, zwervers en andere bewoners van het gebied. Hoe leeft zij? Hoe houdt zij het vol? Hoe voedt zij haar kinderen op? Wat zijn de dingen die zij leuk vindt? Talloze vragen komen op als je stilstaat bij dit beeld. Het hele artikel van Herman IJzerman is hier te downloaden. Uit: GTT 2002/2 blz. 75- 87