Skip to main content

Vergeten mensen op vergeten plekken

Wie zijn wij

TCKS is er voor alle professionals en vrijwilligers die werken met mensen wiens humaniteit onder druk staat. We begeleiden je om te groeien in de verbinding met mensen. Zodat je met je leven en werk leert om antwoord te geven op wat het leven zelf vraagt.

Kor Schippers

Kor Schippers was theoloog en onderzoeker in buurten waar humaniteit onder druk staat. Daarmee baande hij een weg vanuit de institutionele wereld van de universiteit naar ‘vergeten mensen op vergeten plekken’. Zo zijn de exposuretraining en presentiebenadering ontwikkeld. Als eerbetoon aan zijn werk heeft het trainingscentrum na zijn overlijden zijn naam aangenomen.

De blik van een buitenstaander, de vragen en de opdrachten hielpen mij om een stap achteruit te doen en naar mijzelf te kijken. Als je zelf het instrument bent in je werk, is het heel waardevol om dat instrument zo goed mogelijk te leren kennen. Daar heeft het supervisietraject van Kor Schippers mij heel erg bij geholpen.

Anna OlthofGeestelijk verzorger

Binnen de Exposuretraining van het TCKS bleek dat er meer te zien is wanneer we afwijken van onze geijkte paden, wanneer we het gebouw en de bestaande gemeenschap even los durven laten. Ik ben geraakt tijdens de training hoe kwetsbaar het ontwikkelen van een nieuwe houding binnen onze huidige cultuur is.

Immy Hoekstra-RondaanStafmedewerker Identiteit, Innovatie en Inspiratie, Leger des Heils Nederland

Dankzij de supervisie leerde ik mezelf beter kennen waardoor ik meer kon bereiken dan ik dacht.

Jwan ZanganaMasterstudent Geestelijke Verzorging aan de IUASR

Wat bieden wij

 • Training aan vrijwilligers en bewoners in buurten en inloophuizen
 • Intervisie en supervisie van professionals
 • Teambegeleiding
 • Groeiprocessen van gemeenschappen in kerken en buurtcentra in hun inzet voor de wijk – vaak leidend tot wezenlijke verandering (transitie) in de organisatie
 • Groeiprocessen van organisaties naar organische samenwerking met hun doelgroep – het perspectief van de doelgroep worden het ankerpunt van het beleid

Wat is onze werkwijze

 • We bieden altijd begeleiding op maat.
 • Wat kun je daarbij van ons verwachten?
 • Ons handelsmerk is de exposure en de presentiebenadering.
 • Exposure is een vorm van ervarend leren van de ontmoeting met de mensen voor wie jullie organisatie er is.

Waarom doen wij dat

 • Onze drijfveer is om bij te dragen aan empowerment van mensen wier humaniteit onder druk staat. Dat leidt bijvoorbeeld tot zelfsturing in teams van professionals of tot gemeenschapsvorming in een wijk. We scheppen ontwikkelruimte voor mensen die onder druk leven.
 • We trainen professionals om de speelruimte in hun werk te vinden en vergroten.
 • Door onze begeleiding weten zij inspiratiebronnen in hun werk te vinden. Dat vergroot hun weerbaarheid in zware werkomstandigheden.
 • We ondersteunen professionals bij de ontwikkeling van een reflectieve professionaliteit. Zij leren de zin van hun werk in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen zien.

voor mensen die niet gehoord worden

voor mensen die niet gehoord worden

voor mensen die niet gehoord worden

voor mensen die niet gehoord worden

voor mensen die niet gehoord worden

wij dragen bij aan een humane samenleving

wij dragen bij aan een humane samenleving

wij dragen bij aan een humane samenleving

wij dragen bij aan een humane samenleving

wij dragen bij aan een humane samenleving

Veel gestelde vragen

Wie zijn wij?

TCKS is er voor alle professionals en vrijwilligers die werken met mensen wier humaniteit onder druk staat. We begeleiden je om te groeien in de verbinding met mensen. Zodat je met je leven en werk leert om antwoord te geven op wat het leven zelf vraagt.

Wie is Kor Schippers?

Kor Schippers was theoloog en onderzoeker in buurten waar humaniteit onder druk staat. Daarmee baande hij een weg vanuit de institutionele wereld van de universiteit naar ‘vergeten mensen op vergeten plekken’. Zo zijn de exposuretraining en presentiebenadering ontwikkeld.

Wie zijn de teamleden?

Ons team bestaat uit vier trainers die allemaal zijn opgeleid als supervisor. Bovendien heeft iedereen ruime ervaring in het veld. Daardoor kennen we de praktijk van onze klanten.